Startende zelfstandige? Vergeet niet om je je goed te verzekeren!

Misschien ben je ook één van die meer dan 100.000 ondernemers die elk jaar als zelfstandige starten. Dan zit je misschien met vragen hoe je je moet verzekeren. We zetten 4 cases op rij waarmee je kan geconfronteerd worden als ondernemer.


Wat wanneer je schade aanricht aan klanten door jouw fout?

Daarvoor sluit je best een verzekering BA-uitbating (of voor sommige activiteiten een verzekering beroepsaansprakelijkheid) af. Deze verzekering komt tussen wanneer je door je fout schade aanricht aan klanten. 

Ook een verzekering rechtsbijstand voor éénmanszaken is geen overbodige luxe. Deze polis komt tussen wanneer je juridisch aangeklaagd wordt door een klant die vindt dat je je werk niet goed gedaan hebt. Deze polis helpt je ook bij het opeisen van de schulden wanneer leveranciers hun factuur niet betalen. 1 op 4 facturen zou niet op tijd betaald worden en voor een startende zelfstandige of éénmanszaak is dit pijnlijk.

Wat als je langdurig ziek wordt met een arbeidsongeschiktheid als gevolg? 

Een ander risico waarmee je rekening moet houden, is wanneer je langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt. Dan kan je helemaal niet terugvallen op een gunstig sociaal opvangnet zoals dat van de werknemers. Hiervoor sluit je best een polis gewaarborgd inkomen af. Het is een verzekering die tussenkomt bij ziekte of ongeval, meestal met een wachttijd van 30 dagen. Ingeval van arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse rente van maximum 80% van je inkomen. Stel dat je een jaarinkomen hebt van 40.000 euro, dan kan je via een polis gewaarborgd inkomen jaarlijks 32.000 euro ontvangen..

Wat als er een schade aan je woning, machines of auto is?

In dit geval doe je er goed aan om je brandverzekering in functie van je activiteiten aan te passen. Een verzekering bedrijfsschade na brand is voor sommige activiteiten ook aan te raden. Deze verzekering komt bijvoorbeeld tussen wanneer je activiteiten dienen stilgelegd te worden omwille van een brand aan de woning. De omnium- en de machinebreukverzekering komen dan weer tussen bij schade aan je roerend materieel (wagenpark/machines…).  

Hoef je geen spaarpotje op te bouwen voor je latere pensioen?

Geen slecht idee, zeker als je weet dat het gemiddeld wettelijk pensioen voor een zelfstandige slechts 900 euro is.

Als particulier kan je aan pensioenopbouw doen via het pensioensparen of het lange termijnsparen, als zelfstandige met vennootschap via het VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) en IPT (individuele pensioentoezegging), als zelfstandige zonder vennootschap via het VAPZ en de POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen). De formules voor particulieren en zelfstandigen zijn te combineren.

Hoe dan ook, we raden je aan om samen met ons de verschillende risico’s te overlopen en we wensen je in elk geval veel succes toe met je nieuwe zaak.