Reisannulering verzekering

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat u en uw gezin zouden lijden omdat u een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van uw niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis. Verschillende redenen kunnen aan de basis liggen voor de annulering van een reis.

In dit deel wordt de reisannuleringsverzekering uitgelegd. Kijk op volgende pagina's  voor meer informatie omtrent reisbijstanden baggageverzekering

Het is raadzaam om per polis na te kijken welke redenen die basis mogen vormen, indien u wenst dat uw reis wordt terugbetaald.

  • medische (ziektes, ongevallen, overlijden, transplantaties, complicaties tijdens de zwangerschap),
  • familiale (scheiding),
  • professionele (economisch ontslag, nieuw contract van onbepaalde duur, intrekken van reeds toegekend verlof),
  • materieel (materiële schade aan de woning, aan de tweede verblijfplaats, aan beroepslokalen)
  • administratieve (oproeping voor een militaire of humanitaire opdracht, voor de adoptie van een kind of als getuige of jurylid bij een rechtbank)
  • overheidsbonden (bijvoorbeeld weigering van een visum)
  • andere (herkansingsexamen, vertraging bij inscheping ten gevolge van een panne of een ongeval, annulering door uw reisgezel).

 

Wat is van belang bij het afsluiten van de verzekering en de annulering van de reis.

Indien een van bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt, en u de reisdata niet kan wijzigen, moet u aangifte doen van het feit dat u niet kan vertrekken. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter! Als de vertrekdatum in zicht komt, is het immers mogelijk dat de annuleringskosten oplopen.

De verzekering voor de annulering van uw reis moet uiteraard worden afgesloten voor de reis, dit kan ook nog na de boekingsdatum. Let in dit geval op, sommige polissen hebben in de algemene voorwaarden opgenomen dat er een wachtvergoeding van kracht is in dat geval.
Wanneer u een dergelijke verzekering afsluit kan dat voor een specifieke reis, maar net zoals in het luik bijstand kan u dit type waarborg ook voor een volledig jaar afsluiten.

 

Ik heb een herexamen in de week na mijn geplande reis. Komt mijn reisannuleringsverzekering tussen?


Dit is een van de waarborgen die bijna altijd opgenomen is in een reisannuleringsverzekering. Opgelet, gewoonlijk is de periode waarin het herexamen volgt op de reis beperkt. Meestal geldt de waarborg als het herexamen valt tussen de dag waarop u zou vertrekken en de periode (meestal 30 dagen) na uw voorziene terugkomst.

Vaak geldt deze waarborg enkel voor studenten uit het laatste jaar secundair en hoger onderwijs. En gelden er ook bepaalde termijnen waarbinnen de reis moet geboekt zijn. Kijk uw algemene voorwaarden na voor de juiste details.

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Hoe vaak gaat u op reis? Doet u dit met de wagen of het vliegtuig? Welk soort reizen maakt u? Bent u in het binnenland vaak op de baan? Deze en nog tal van andere vragen zetten wij voor u in een analyse. Verder bepalen wij op basis van deze noden, met welke maatschappij u best in zee gaat, en of u beter voor een tijdelijke dan wel een permanente bijstandsverzekering kiest.