Woonkredieten

De Belg heeft een baksteen in zijn maag. Dit is een spreekwoord dat nog steeds van toepassing is, zelfs op de jongere generaties. Toch merken we dat het voor vele jonge Belgen niet voor de hand liggend is een appartement of een woning aan te schaffen. De prijzen van de onroerende goederen zijn immers enorm gestegen de laatste decennia.

Een hypothecair krediet is dus voor de meeste kopers of bouwers een must. Momenteel is de markt van de hypotheken zeer gunstig voor zij die aan een project willen beginnen, maar de voorwaarden zijn wel strenger dan vroeger. Er wordt bijvoorbeeld vaak van de kredietnemers gevraagd om bijhorende verzekeringen te nemen. Maar ook het bedrag van de maandelijkse aflossing ten opzichte van het inkomen mag niet te hoog zijn. Voor een aantal banken is het een must een aanzienlijk deel zelf te investeren. 

De hypotheeklening?

Dit type lening mag enkel gebruikt worden voor de aankoop of verbouwingen van een onroerend goed. Het gaat hier in bijna alle gevallen om een krediet(opening) De kredietnemer of ontlener heeft het recht om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of zelfs een onbepaalde tijd.

Het gaat dus eigenlijk om een kredietlijn. Neemt de kredietnemer het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel op, dan is hij verplicht het krediet terug te betalen, samen met een procentuele intrest.

De kredietnemer mag het bedrag zo vaak als hij wil terug aanspreken met de voorwaarde dat de kredietopening niet mag overschreden worden. Werd er bijvoorbeeld een krediet afgesloten voor € 100.000 en is daar de helft van terugbetaald, kan die helft ook opnieuw worden opgenomen. De duur van de kredietopening is meestal onbepaald en de rentevoet van de opname(s) is vast of veranderlijk.

Ga naar de simulator Woonkrediet om je maandelijkse afbetalingen te berekenen in functie van ontleend bedrag, looptijd en intrestvoet.

Randvoorwaarden

Veel financiële instellingen vragen extra voorwaarden bij een krediet voor de goedkeuring en of een voordelig tarief. De meest courante zijn hier het nemen van een brandverzekering bij een bepaalde instellingen. Of het nemen van een schuldsaldoverzekering voor een bepaald percentage. 

Om een grondige verbouwing te betalen, ga ik een bijkomend hypothecair krediet aan. Wat met de schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering lost de lening af op het moment dat de verzekerden overlijdt. Daarom hebt u er vaak net zoals de bank of verzekeraar alle belang bij om dergelijke polis af te sluiten. Hoe hoger het ontleende bedrag, hoe meer baat u er bij zal hebben. Een schuldsaldoverzekering zorgt er immers voor dat uw erfgenamen de lening niet zelf moeten aflossen mocht u komen te overlijden.

Wanneer u een bijkomend bedrag opneemt of ontleent, verhoogt het openstaande kredietbedrag en zal uw bankier u allicht ook vragen de schuldsaldoverzekering aan te passen. Zeker als hij zeker wil zijn dat in geval van vroegtijdig overlijden uw schuld ingelost zal geraken.

Afhankelijk van de situatie, kan u dan ofwel de dekking verhogen in uw bestaande schuldsaldoverzekering ofwel een bijkomende schuldsaldoverzekering aangaan.
Ook dit is weer afhankelijk van het bedrag dat u leent. Gaat het om een fractie van het initiële bedrag en daardoor dus ook om een lage(re) aflossing, dan kan u ervoor kiezen om geen schuldsaldoverzekering te nemen. Omdat dit toch draaglijk zou zijn voor uw erfgenamen.

Dit hangt af van situatie tot situatie, vaak kan het zelfs zo zijn dat het betalen van een kleine premie schuldsaldoverzekering ervoor zorgt dat uw krediet een heel stuk intressanter wordt. Het sop is dan de kool waard.

Elk krediet is maatwerk, kom zeker langs voor wat meer informatie en een krediet dat past bij uw noden.

Kan ik mijn groepsverzekering aanspreken om mijn huis te verbouwen, ook al ben ik nog niet met pensioen?

Ja dat kan. Een groepsverzekering kan worden gebruikt voor het bouwen of verbouwen van een woning. 

Er zijn drie manieren om dat te doen: via een voorschot, een lening met een wedersamenstelling of een inpandgeving.

Via een voorschot

In dat geval kan u een groot deel van wat u al bijeen spaarde in de groepsverzekering als voorschot opvragen. Dit is de zogeheten "reserve" en kan tot 70% van het totaalbedrag inhouden. 
U moet op dit bedrag jaarlijks intresten betalen. Het ontleende bedrag wordt ofwel door uzelf terugbetaald ofwel in mindering gebracht van de uiteindelijke uitkering van uw groepsverzekering.

Via een lening met wedersamenstelling

Bij een lening met wedersamenstelling gaat u een lening bij een financiële instelling aan zonder dat u tijdens de looptijd kapitaal aflost. Wanneer uw groepsverzekering uitbetaald wordt, wordt het volledige geleende bedrag terugbetaald via het kapitaal van de groepsverzekering. Dat is ofwel wanneer u op pensioen gaat ofwel indien u voor die tijd zou overlijden.
Let wel: er is een interest verschuldigd op het geleende bedrag. In de praktijk kan men kiezen om deze intresten jaarlijks te betalen dan wel om deze te laten oprenten en deze bij de terugbetaling van het geleende bedrag via de uitkering van de groepsverzekering te laten betalen. Omdat u geen kapitaal terugbetaalt, vermindert het bedrag aan interesten niet, zoals dat het geval is bij een “gewone” hypothecaire lening.

Via een inpandgeving

U kan tevens uw groepsverzekering in pand geven bij de financiële instelling die een krediet verstrekt. De groepsverzekering dient in deze constructie slechts als waarborg voor de terugbetaling van deze lening. Zo kan bijvoorbeeld de overlijdensdekking van de groepsverzekering in pand gegeven worden. In dat geval zal bij overlijden van de verzekerde het overlijdenskapitaal gebruikt worden om het openstaande leningsbedrag terug te betalen.

Zijn er voorwaarden?

Bovenstaande mogelijkheden moeten in uw pensioenreglement voorzien zijn en het onroerend goed moet in de Europese Unie liggen.
Voorts speelt het geen rol of het nu om een nieuwe keuken of een nieuw huis gaat en maakt het ook niet uit waarvoor u het onroerend goed wenst te gebruiken: om in te wonen, te verhuren,…


 

wedo4you

Wat doen wij voor u?
De aankoop of verbouwing van een onroerend goed is vaak een hele onderneming. Onze taak bestaat erin u te steunen tijdens het volledige proces van de financiering. Samen met u bepalen we wat uw mogelijkheden zijn en waar u op financieel gebied rekenig mee moet houden. Wij kijken na wat voor u qua krediet (looptijd, bedrag, manier van terugbetalen,...) het meest ideale is en brenge het voor u in orde. In functie van wat er afgesproken is qua voorwaarden in de kredietbrieven (bv. extra schuldsaldo, brandverzekering, ...) zorgen wij ervoor dat deze voorwaarden worden ingevuld.

Wil u meer info over een hypothecaire krediet, contacteer ons dan snel, zodat wij u kunnen bijstaan in deze mijlpaal tijdens uw leven.