Ouderen in het verkeer: wees eerlijk met jezelf!

Naarmate je ouder wordt, hoe groter de kans dat je op een dag niet meer in staat bent om een voertuig te besturen. Maar op de vraag vanaf welke leeftijd je moet stoppen met autorijden bestaat geen juist antwoord, dit verschilt van persoon tot persoon. Bovendien blijft met de wagen rijden belangrijk voor de persoonlijke onafhankelijkheid en mentale gezondheid.


Het is vooral een kwestie om eerlijk te zijn met jezelf, hoe moeilijk het ook is. Word je vaak verrast door een verkeerssituatie? Gebeurt het wel eens dat je andere weggebruikers pas op het laatste nippertje opmerkt? Krijg je het alsmaar moeilijker in de omgeving van kruispunten? Maakt je familie zich ongerust als je met de auto rijdt?

We moeten hélaas vaststellen dat naarmate de leeftijd vordert bepaalde vaardigheden die nodig zijn om veilig te rijden verminderen: het gezichtsvermogen dat vermindert,  er zijn gehoorstoornissen, reflexen die verzwakken, minder mobiliteit, ziektes en inname van geneesmiddelen.

Als we de statistieken mogen geloven zal in 2030 meer dan 25% van de autobestuurders ouder zijn dan 65 jaar. Dit zal ook een weerslag hebben op de ongevallenstatistieken. Hoewel ouderen zich nochtans minder in het verkeer begeven dan andere leeftijdsgroepen, stellen we vast dat ouderen meer risico lopen om gewond te raken in het verkeer en vooral dat een ongeval met ouderen vaker een dodelijke afloop kent. Vooral bij 75-plussers is het risico groot.

In België bestaat er geen maximumgrens om met een auto te rijden. In Nederland bij voorbeeld moet men vanaf de leeftijd van 75 jaar om de 5 jaar een medische keuring ondergaan.

Dat belet je niet als jij of je familie twijfelt aan je rijvaardigheden om de  huisarts te raadplegen. Als hij geen rijgeschiktheidsbeslissing kan nemen, kan hij je naar CARA, het centrum voor rijgeschiktheid, doorverwijzen, die uiteindelijk een beslissing neemt over de rijgeschiktheid.  CARA zal je rijgeschiktheid nagaan wanneer je een mogelijke vermindering van je functionele vaardigheden hebt.  Dit omwille van een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak, die eventueel een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig. Er wordt beslist of er aanpassingen aan je voertuig nodig zijn en/of het opleggen van beperkingen op het gebruik van je rijbewijs noodzakelijk is om je veilig in het verkeer te kunnen begeven.

Wil je meer weten over CARA en hoe een aanvraag te doen bij deze instelling om je rijvaardigheden te testen, aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen. We helpen je verder.