Pensioensparen is meer dan ooit ‘hip’

Je kunt per jaar tot 940 Euro aan pensioensparen doen. Dat brengt je een belastingvoordeel van maximum 282 Euro of 30% van de storting op. Maar de regering wil nog verder gaan.

Inderdaad, pensioensparen is meer dan ooit ‘hip’. De regering wil vanaf 2018 een nieuwe drempel (maximum 1200 Euro) met een maximum belastingvoordeel van 25% in voege brengen. Voor diegenen die bij de bestaande regeling blijven (maximum 940 Euro)  blijft het belastingvoordeel 30%.

Wat moet je nog meer weten over het pensioensparen of in het vakjargon de derde pijler?

- Er is een gunstige fiscaliteit op je 65e. Je betaalt enkel 10% belastingen. Wel moet het contract minstens 10 jaar lopen. De belasting van 10% zal dan worden afgetrokken van je kapitaal dat je op het einde van je contract optrekt.
- Je hebt de keuze tussen een pensioenspaarverzekering (via een verzekeringsmaatschappij) en een pensioenspaarfonds (via een bankinstelling).  Het is niet aangeraden om de reserve van bijvoorbeeld een pensioenspaarverzekering naar een pensioenspaarfonds te transfereren. Dan betaal je 33% belastingen. Beter is om de contracten naast elkaar te laten lopen.
- Het is ook niet interessant dat je op je naam verschillende stortingen op verschillende contracten per jaar doet. Je kan maar één contract aanduiden in je belastingbrief waarop je belastingvoordeel kan genieten.
- Je hoeft niet elk jaar hetzelfde bedrag te betalen. Je kan ook een jaar of meerdere jaren geen betaling verrichten.
- Stel dat je voor je 65e overlijdt, zal de fiscus 10% belasting aanrekenen op het bedrag dat bij overlijden zal worden betaald. Het bedrag zal wel deel uitmaken van de nalatenschap.
- Je kan het pensioensparen combineren met het lange termijnsparen (levensverzekering), waarop je ook van een aanzienlijk belastingvoordeel tot 678 Euro kan genieten ( max 30% op een maximum storing van 2260 Euro). Dus bijna 1000 Euro belastingvoordeel dankzij de combinatie van het pensioensparen en het lange termijnsparen).

Wens je meer inlichtingen hierover? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.